adasqq

163 teksty – auto­rem jest adas­qq.

odcienie

Zwęglo­ne ser­ce przy każdym ruchu pruszy czar­nym deszczem
Za pyłem wciąż nadzieja na krzyk, że jeszcze jestem
Po­całunek tak daw­niej nie­chciany - te­raz pożądany
Ra­zem z chwas­ta­mi nasz teatr pochowany 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 lipca 2017, 10:54

Spóźnialski

Często na migi
Ktoś z nas na prze­mian w języ­ku niem­ra­wy
Jak często nas cisza odwiedza
Tak częściej się czu­je kochany 

wiersz • 19 lipca 2016, 00:51

A

Szlak po­nury
Tym wcześniej kroczyłem
Od­wra­cać wzrok tam co chwi­le trzeba
Wzrok nap­rzód dałem to stałaś
Bez słów mówiąc że strachu nie ma
Bo jes­teś jak pro­mień brzas­ku w ciem­ni­cy
Z naj­wyższe­go drzewa 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 lipca 2016, 03:32

A

Ciepła jak chmur­ka na la­to sa­ma myśl o Tobie
Pi­ratów obok nie mu­si być bym ci krzyczał skar­bie
I fakt, że po­lonis­ta ze mnie słaby
Ale kocham cie jak przed­szko­lak sylaby 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 lipca 2016, 03:42

Boję się myśleć, że to wszys­tko to długi sen i gdy się obudze czymś i kimś, nik­tkol­wiek nie będzie wie­dział o Twoim is­tnieniu, na­wet sa­mo ja w niewie­dzy nie chciałbym wte­dy istnieć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 lutego 2016, 03:16

a

na lip­co­wej kład­ce pat­rzeć w słońce
gdy ciepłe des­ki grzeją nam łopatki
czuć mie­szankę po­wiet­rza z twoim ty
spo­koj­nie szczy­pać się w uk­ry­ciu czy to nie sny

nietaj­ny ja To­bie gdy to zobaczysz 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 grudnia 2015, 03:11

kryzys

chmu­ry nie są już tak piękne z bliska
c
ce
cel
nuda 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 29 października 2015, 21:32

pod światło zgaszo­nego księżyca
przy smudze palące­go się pa­piero­sa który co każdy
wdech i wydech
zbliża mnie do śmierci
za
każdym razem
na tle swoich bla­dych ścian
chciałbym z całych sił
uj­rzeć twoją podobiznę
cho­ciaż imię
widzę tylko
dym
jak chwy­cić za marzenia
by być
pewnym 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 sierpnia 2015, 02:18

a

myśli niepojęta
gdzieś w kłębku czer­wo­na igła
wszys­tko wróciło
wszys­tko znów tyka
mecha­nizm trwający
niech szczęścia
prześwita 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 czerwca 2015, 01:47

'

uwol­nić się z modlitw
uwie­rzyć przeznaczeniu
strach ma nasze oczy
ryzyko 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 czerwca 2015, 02:20

adasqq

Adam Klepadło Wszelkie myśli, wiersze sto procent autorskie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

adasqq

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 lutego 2016, 03:16adasqq do­dał no­wy tek­st Boję się myśleć, że [...]

8 grudnia 2015, 03:11adasqq do­dał no­wy tek­st a

29 października 2015, 23:14Gaia sko­men­to­wał tek­st kryzys

29 października 2015, 21:32adasqq do­dał no­wy tek­st kryzys

16 sierpnia 2015, 02:18adasqq do­dał no­wy tek­st pod światło zgaszo­nego księżyca przy [...]

25 czerwca 2015, 01:47adasqq do­dał no­wy tek­st a

5 czerwca 2015, 02:20adasqq do­dał no­wy tek­st '

31 maja 2015, 02:27adasqq do­dał no­wy tek­st Jedyny czyn­nik ja­ki może [...]

14 maja 2015, 00:17adasqq do­dał no­wy tek­st 1405

2 maja 2015, 00:48adasqq do­dał no­wy tek­st Jak być cały czas [...]